ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning i fråga om oljeväxter och produkter av oljeväxter. Styrelsen äger besluta att såväl kapital som avkastning får tas i anspråk för stiftelsens ändamål, dock med den begränsningen att stiftelsens tillgångar ej må underskrida 5000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning
Organisationsnummer:846002-2679
Adress:
  • Elevenborgsvägen 4
  • 234 56 Alnarp
Telefonnummer:070-3049228
E-post:carina.jonsson@svenskraps.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS