ÄNDAMÅL

Donation för 1) beredande av ökad allmän trevnad inom Norra Älvsborgs Länssjukhus genom anordningar för dess förskönande eller för de sjukas och de vid sjukhuset anställdas vederkvickelse och förströelse; 2) främjandet av vetenskaplig och psykiatrisk forskning vid sjukhuset, främst genom litteraturinköp för sjukhusets bibliotek; samt 3) beredande av understöd, i ömmande och lämpliga fall, åt sjuka, som vårdades å sjukhuset, och i synnerhet åt sådana, som utskrivits från detsamma, till avhjälpande av nöd, som av deras sjukdom föranletts, eller till förekommande av återfall; direktionen dock obetaget att besluta om användande av donationens avkastning jämväl för andra ändamål, allt efter direktionens beprövande för varje särskilt fall. Kammarkollegiet har i beslut 2012-10-18 medgett stiftelsen tillstånd att upphäva den föreskrift som begränsar användingen av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Svenssons donationsfond
Organisationsnummer:862501-1690
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:585 492 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS