ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen en tiondel läggas till kapialet. Återstoden, nio tiondelar, skall enligt universitetets humanistiska fakultets betämmande användas till att främja vetenskaplig humanistisk forskning och undervisning på sätt som vid varje tid befinnes tjänlig. Dock skall härvidlag iakttas att minst två tredjedelar av den disponibla avkastningen skall för främjande av sagda ändmål utdelas till docenter och filosofie licentiater.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Pettersons fond för humanistisk vetenskap
Organisationsnummer:857501-0981
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 443 092 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS