ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att dela ut medel till personer med anknytning till Odd Fellow Logen nr 45, Karl Knutson Bonde, I.O.O.F. av Sverige, Katrineholm, nämligen till – behövande medlemmar, eller behövande efterlevande till avlidna medlemmar – maka och barn till medlem eller efterlevande maka och barn till avliden medlem, för utbildningsändamål eller som belöning för uppnådda resultat inom vetenskap, litteratur, musik eller konst – medlemmar för studier i andra hand får medel tagas i anspråk för reparation och underhåll av logens lokaler och inventarier, dock högst 45 000 kr årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Perssons Minne
Organisationsnummer:818500-8128
Adress:
  • Tor-Leif Thuresson
  • Nämdemansvägen 7
  • 64332 Vingåker
Telefonnummer:070-6871615
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS