ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja vetenskaplig forskning och utveckling beträffande smärtlindring vid anestesikliniken. Stiftelsen ska vara tillgänglig för läkare och forskare vid Universitetssjukhuset Örebro.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven-Olov och Margit Gustavssons fond för smärtlindring vid anestesikliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Organisationsnummer:802479-7576
Adress:
  • Region Örebro län
  • Box 1613
  • 701 16 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 00 00
E-post:donationsstiftelser@regionorebrolan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 698 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS