ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja fysiskt och psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning. I detta syfte kan stiftelsen understödja andra oganisationer eller institutioner, som verka för det angivna ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Jerrings Fond
Organisationsnummer:802004-0336
Adress:
  • Box 45038
  • 104 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-911001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS