ÄNDAMÅL

Fond förvaltad av Karlstads stads drätselkammare och varav ett eller flera års ränta efter stadsfullmäktiges beprövande skall användas till något för staden estetiskt eller kulturellt önskligt eller praktiskt nyttigt ändamål, som icke enligt lag skall tillgodoses genom uttaxering, dock med följande villkor a) till trotjänarinnan Anna Stina Olsson, skall, så länge hon lever, årligen kvartalsvis av räntan å fondens utbetalas ettusenfemhundra kronor b) Släkten Herlenius´ familjegrav å Kristinehamns kyrkogård skall för all framtid underhållas i vårdat skick ock likaså Geijersstamska gravplatsen på Kroppa Kyrkogård, där icke Kristinehmn eller Kroppa församlings kyrkoråd övertagit vården, i vilket fall dock stadsfullmäktige godhetsfullt torde, så vitt i deras förmåga står tillse att gravplatserna ej i framtiden igenläggas t ex på den grund, att närmare släktingar till de där vilande saknas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven af Geijerstams fond
Organisationsnummer:873200-2954
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 676 355 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS