ÄNDAMÅL

Ersättning för vård på allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum, bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedel bidrag i kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svegs sjukhus samfond
Organisationsnummer:893201-2357
Adress:
  • Medborgarhuset
  • 842 80 Sveg
Telefonnummer:0680-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 788 671 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS