ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, i första hand användas till främjande av söndagsskolans arbete i Lindö. Om sådan verksamhet inte bedrivs får nämnda avkastning i andra hand användas för att främja den kristna barnverksamheten i Lindö. Kammarkollegiet medger endast utvidgning av ändamålet under förutsättning att de föreskrivna ändamålet inte kan uppfyllas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svea Werners fond för söndagsskolan i Lindö
Organisationsnummer:825003-7077
Adress:
  • Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-241000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:569 993 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS