ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, utdela det antal stipendier som utskottet (Skaraborgs läns landstings förvaltningsutskott) anser ändamålsenligt till unga handikappade människor i länet (Skaraborg) för deras utbildning eller liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svea o Arvid Bergmans stipendiefond för handikappade
Organisationsnummer:865501-1131
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80  VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:584 749 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS