ÄNDAMÅL

Att upprätta ett i Stockholm beläget hem för bildade, sjukliga, fattiga i Stockholm mantalsskrivna kvinnor, ej under sextio år, vilka icke kunna vinna inträde hos Asylen för Pauvres Honteux, Hemmet för Gamla i Enskede eller likartade inrättningar. Hemmets gäster böra, där så är möjligt, med någon ringa, månatlig avgift bidraga till kostnaderna för sin vistelse i hemmet. Därest ett sådant hems upprättande icke kan med framgång förverkligas, skall avkastningen av stiftelsens medel direkt fördelastill behövande kvinnor av nämnda kategori med bidrag i form av kontant understöd, i varje särskilt fall ej understigande trehundra kronor årligen. Anförvanter till Fröken Signe Beata Myhrman skola äga företräde till inträde i hemmet och till kontantunderstöds erhållande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svea Myhrmans Minne
Organisationsnummer:802002-3795
Adress:
  • Tore Asplund
  • Karlbergsvägen 47 B
  • 11335 Stockholm
Telefonnummer:070-8396003
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS