ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela understöd till behövande yrkesofficerare med tillsvidareplacering vid ett artilleriförband (”artillerister”) samt deras makor, makar, barn, änkor och änkemän. Även yrkesofficerare och fd yrkesofficerare som 1996-12-31 (Riksdagsbeslutstidpunkt för A 1 nedläggning) hade tillsvidareplacering vid Svea Artilleriregemente, A 1 samt deras makor, makar, barn, änkor och änkemän kan erhålla understöd. Vid disposition av minnesfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna iurkunderna för de i minnesfonden ingående donationerna i den utsträckning som finns lämplligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svea Artilleriregementes Minnesfond
Organisationsnummer:822003-4139
Adress:
  • Lennart Gustafsson
  • Aspnäsvägen 63
  • 589 27 Linköping
Telefonnummer:013-154312
E-post:lengus44@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 714 665 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS