ÄNDAMÅL

Carl Skarborg vill genom bildandet av denna stiftelse tillgodose ett intresse hos allmänheten och hos fastighetsägaren, Statens fastighetsverk, att sprida kunskap och intresse för Svartsjö Slott med omgivningar, med särskild inriktning på slottets användningsområden vid olika historiska tidpunkter. Till uppfyllande av detta ändamål avser stiftelsen av Statens fastighetsverk förhyra slottet och genom sublokation syfta till bedrivande av verksamheter till åstadkommande av största möjliga utnyttjandegrad av slottet och till allmänheten åstadkomma upplysning om slottet och dess användningsområde i olika tidevarv. Inom slottets lokaler skall förekomma varjehanda verksamheter varvid särskild vikt skall läggas vid att det inom slottets äldsta delar skall bedrivas en mot allmänheten riktad museiverksamhet. Skulle stiftelsens verksamhet ge avkastning kan styrelsen från stiftelsens sålunda erhållna överskott utdela anslag till personer eller organisationer, som genom forskning, upplysning eller på annat sätt främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svartsjö Slotts Vänner
Organisationsnummer:802412-3997
Adress:
  • Skarborg
  • Box 24076
  • 104 50 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS