ÄNDAMÅL

1/10 av avkastningen skall årligen avsättas till kapitalet och av återstoden skall utgå bidrag, enligt förvaltningsutskottets bestämmande , till kapellister och sångare för förbilligande av deras kostnader för deltagande i nationens fester. Vad av avkastningen, som under ett år icke använts för angivet ändamål, skall avsättas till kapitalet. Placering av detta i annat än obligationer må äga rum, men skall tillses, att placeringen är betryggande. Stadgar må, om så anses lämpligt, antagas av nationen för fonden, men skola dessa överensstämma med här givna föreskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svante Strandbergs premiefond
Organisationsnummer:802481-0007
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657065
E-post:ekonomi@nn.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS