ÄNDAMÅL

För utdelning till ändamålet får användas: – den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar, samt – vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar, i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av stiftelsens tillgångar. Av den totala årliga avkastningen (dvs. direktavkastningen och omsättningsvinster) skall dock alltid en tiondel tillföras det bundna kapitalet. Vad som sedan återstår får användas i första hand för förbättring av pensionerna till tidigare anställda vid Surte glasbruk eller annat ekonomiskt stöd till dem samt för begravningshjälp enligt beslut av styrelsen för Surte Arbetarefond 1979-06-19 samt i andra hand till pensionärsverksamhet för tidigare anställda vid företaget och främjande av fritidsverksamhet i Kvarnbyggnaden för boende i Surte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Surtefonden
Organisationsnummer:863500-1004
Adress:
  • Kommunstyrelsen i Ale kommun
  • Kommunkansliet
  • 449 80 Alafors
Telefonnummer:0303-330000
E-post:sten.ahrman@ale.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 669 162 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS