ÄNDAMÅL

Av den behållna avkastningen av stiftelsens egendom skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Den efter avsättning enligt 15 § återstående behållna årsavkastningen av stiftelsens egendom disponeras av direktionen för i första hand handikappade barns och ungdomars vård , fostran och utbildning. Medlen kan även användas som stöd åt forskning och utvecklingsarbete på handikappområdet och som bidrag till behövande handikappade. I huvudsak skall bidragen främja vård, fostran och utbildning av barn samt utbildning av ungdomar. Undantagsvis kan bidrag gälla även vård och utbildning av vuxna.Direktionen får besluta, att viss del av årsavkastningen skall utdelas ett senare år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Organisationsnummer:802003-3034
Adress:
  • Hägerstensvägen 253
  • 129 35 Hägersten
Telefonnummer:08-749 32 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS