ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens vidgade skolväsende efter kommunsammanslagningarna 1965-01-01 och 1974-01-01 företrädesvis förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottstipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skolahjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandetstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksammhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av material eller andra saker,Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sundsvalls folkskolors premiefond
Organisationsnummer:889202-7668
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:518 853 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS