ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för stöd till behövande sjuka, handikappade och barn.Medlen får inte användas för sådant ändamål som normalt bekostas av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sundinska donationsfonden för välgörande och allmännyttiga ändamål
Organisationsnummer:878002-1609
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS