ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att: a/ främja den till Västerås Stiftsungdomsråd anknutna ungdomsverksamheten genom att tillhandahålla och förvalta lokaler och andra anläggningar för läger, kurser, konferenser och andra sammankomster till vilka berörda organ eller gårdens styresman inbjuder; b/ bedriva kyrklig ungdomsgårdsverksamhet; c/ upplåta lokaler för annan verksamhet av ideell och/eller kulturell art mot av styrelsen bestämd ersättning och på av denna även i övrigt fastställda villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgård – Sundbornsgården
Organisationsnummer:883200-8687
Adress:
  • Hobborn 3
  • 790 15 SUNDBORN
Telefonnummer:023-600 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 565 217 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS