ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara: – att män oavsett samhällskategori, yrkesgrupp eller ålder ges tillfälle till reflektioner över livets mening och mål för att nå personlig utveckling och inre mognad, – att genom en äkta och utvecklad gemenskap skapa inspiration till ett aktivt engagemang för medmänniskors bästa och samhällets väl samt – att bejaka mångfald, fri trosbekännelse samt alla människors lika värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sui Cultus
Organisationsnummer:802425-9817
Adress:
  • Indensvägen 10 A
  • 296 38 Åhus
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS