ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att befrämja och stimulera barns goda uppväxt och fostran inom Visseltofta församling. I första hand avses barn upp till 15 år som bor i församlingen. Det kan också gälla barn som deltar i verksamheter som bedrivs av föreningar eller andra som är hemmahörande i Visseltofta församling. I de fall medel skall tillfalla föreningar skall verksamheten i första hand rikta sig till barn upp till15 år men det utesluter inte att medel även kan komma lite äldre ungdomar till del. Upp till en tredjedel av det värde fonden har i ingångsskedet kan utdelas som bidrag till investeringar i lokaler och anläggningar inom Visseltofta församling som i första hand skall användas till barn- och ungdomsverksamhet. Minst två tredjedelar av fondens ingångsvärde skall bestå och ur den årliga avkastningen skall anslag utdelas. Den som ansöker om investeringsanslag ur fonden bör även söka andra anslag eller på annat sätt försöka få fram medfinansiering, varvid även ideellt arbete kan räknas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sture Håkanssons barn- och ungdomsfond
Organisationsnummer:802425-8793
Adress:
  • Snapphanebygdens Sparbank
  • 282 03 Bjärnum
Telefonnummer:0451-77 53 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS