ÄNDAMÅL

Utlämna studielån till behövande och väl vitssordade landsmän i syfte att forthjälpa dem till avslutande av deras universitetsstudier för vederbörlig examen. Angående lånens belopp, utlämnande, förräntning och återbetalning lämnas styrelsen frihet att för vajre gång träffa de bestämmelser, som finnas lämpliga, dock att låntagaren i varje fall bör beredas förmånen att hava lånet under en efter omständigheterna avpassad tid stående utan ränta. Medel, som i kassan innestå lidiga i avbidan på utlämnande av beviljade studielån, må under tiden disponeras till kortare handlån på sätt gäller om nationens handlånekassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Studielånekassan
Organisationsnummer:802426-6242
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11  UPPSALA
Telefonnummer:08-13 18 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS