ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stimulera utvecklingen inom samhälls- och näringslivet i Storuman och dess närområde till gagn för områdets innevånare. Utmärkande för stiftelsens verksamhet ska således vara vara att främja och uppmuntra insatser som görs i en anda av entrepenörsskap och kreativt tänkande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Storumans väl
Organisationsnummer:802478-7346
Adress:
  • Håkansson
  • Box 114
  • 923 22 Storuman
Telefonnummer:0951-14156
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:142 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS