ÄNDAMÅL

A. Stödja och främja finsk- svensk ungdomsidrott. Stiftelsens syfte är att hjälpa idrottsintresserade barn och undomar, bereda tränings- och tävlingsmöjligheter för dessa.B. Fortlöpande tjäna och verka för stöd till Ragnar Holmbergs familj- och släktändamål, bereda gamla behövande familjemedlem en sorgfri och ekonomisk lugn ålderdom men även att vid behov uppehälle eller barnens uppfostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stortorp
Organisationsnummer:802016-8152
Adress:
  • Box 24053
  • 10450 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS