ÄNDAMÅL

För det första: Stipendier skall utgå till personer som drabbats av sjukdomen tuberkulos och som vill söka bot för sin sjukdom på de mest förstklassiga sjukhus. Skulle denna sjukdom i en framtid försvinna, skall stipendier utgå till dem som drabbats av cancer eller andra svåra sjukdomar. För det andra: Stipendier skall utgå till unga personer, som vill bli sina egna jordbrukare. Jordbruksstipendier kan utgå till både män och kvinnor. Företräde till dem som varit anställda i tjänst hos jordbrukare varmed menas även husligt arbete. Vidare till dem som vill fortfara att bruka mindre jordbruk. Men observera inga bidrag till sådana som vill köpa grannens gård för att riva bort densamma. Personer som skall ifrågakomma för stipendier till ovanangivna ändamål blir: 1. Mina (Paul Larsson) kusiners barn på min moders sida, samt deras makar. 2. Brita Anderssons syskon, samt deras makar. 3. Alla inom Horns församling bosatta personer, men bör området utsträckas att omfatta även Frösveoch Säters församlingar. Stipendier för sjukdom skall inte utdelas för tillfällig sådan, som snart går till hälsa, utan för allvarlig sjukdom vilken blott kan övervinnas eller lindras genom yppersta specialvård. Stipendiat skall själv ha fritt val att använda sig av allmänna eller privata sjukhus i in eller utland. Bidrag bör även utgå för konvalecenstid. Om det nu skulle bli så bra i vårt ”välfärdssverige”, att vad här ovan skrivits blir obehövligt, kan donationen få tas i anspråk för andra ändamål. När kollekt upptages för Skara stifts Folkhögskola, kan bidrag få utgå till samma belopp som kollekten uppgår till. Vad här sagts om kollekt, avser även kollekt för missionen, samt även när kollekt upptages för Sigtunastiftelsen och dessFolkhögskola, där jag själv varit elev. Om min broder Karl Ludvig Larsson skulle överleva mig må han under sin livstid erhålla en tredjedel av donationens avkastning. En tiondel skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Storegården
Organisationsnummer:866600-6534
Adress:
  • Norra Billings Pastorat
  • Väringsvägen 26
  • 541 76 Väring
Telefonnummer:0500-440274
E-post:norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 501 344 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS