ÄNDAMÅL

Stiftelsen Stora Sköndal, som är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, har till ändamål:att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkoantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt,att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp och stöd,att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för Stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stora Sköndal
Organisationsnummer:802000-6725
Adress:
  • Herbert Widmans väg 7
  • 12864 SKÖNDAL
Telefonnummer:08-40029100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS