ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som tillförts stiftelsen. Stiftelsen skall därvid äga, vårda och bevara samt göra tillgänglig för forskare och allmänhet dels Falu Koppargruva med tillhörande besöksgruva och museum med anslutande områden, byggnader och anläggningar, varav vissa härrör från tidig medeltid, dels till hanteringen vid Kopparberget anknutna månghundraåriga anriknings- och bruksmiljöer, ävensom därtill hörande dammar och vattenvägar inom Falu kommun samt skall stiftelsen exempelvis genom att utge stipendier ochanordna utställningar, visningar, seminarier samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter, verka för att främja den vetenskapliga forskningen avseende svensk bergshanterings- och brukshistoria ävensom det allmänna intresset härför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stora Kopparberget
Organisationsnummer:883202-5228
Adress:
  • Gruvplatsen 1
  • 791 61 FALUN
Telefonnummer:023-78 20 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:151 463 214 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS