ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål består av:A. Att i egen eller annan regi anordna och stödja verksamhet, i syfte att skapa stöd för allmännyttiga – ideella – föreningar med ungdomsidrottslig verksamhet i Sverige och tredje världen (U-länder).B. Att lämna understöd, bidrag och stipendier till olika allmännyttiga verksamheter som syftar till att skapa meningsfull fritidssysselsättning för i första hand barn & ungdomars väl, inom Sverige och tredje världen (U-länder). Bistånd ska utdelas på sätt som styrelsen finner lämpligt.C. Att genom sin verksamhet främja och verka för projekt enskilt och i samarbete med stat, kommun, eller annan, till syfte att skapa olika former av kunskapsbaser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen stöd lokal ungdomsidrott
Organisationsnummer:813600-4523
Adress:
  • Box 27017
  • 102 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-894 77 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS