ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva teknisk utbildning av ungdom i Stockholm stad eller på den eller de orter, som styrelsen beslutar.Verksamheten skall beträffande utbildningsmålen samt idéinnehåll anknyta till Stockholms Tekniska Institutsingenjörsutbildning och framstå såsom en fortsättning och utveckling av denna. Teknikens landvinningar och den tekniska undervisningens utveckling böra snabbt införlivas med utbildningsarbetet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut
Organisationsnummer:802005-9161
Adress:
  • Liljeholmstorget 7
  • 117 63 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54583580
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS