ÄNDAMÅL

Att uppföra, förvärva, äga och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva medlemmar i till Stockholms Studentkårers Centralorganisation., SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder. Stiftelsen har även att på andra sätt främja lösandet av bostadsproblem för dem som enligt ovan äger rätt bebo stiftelsens bostäder, samt verka för en kulturell och kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Organisationsnummer:802003-2887
Adress:
  • Box 19608
  • 104 32 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4581000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS