ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att efter förvärv av tomträtt till tomt i kvarteret Prinsen i Stockholms stad driva hotellrörelse för sjöfolk och därmed sammanhängande verksamhet såsom tillhandahållande av skriv- och läsrum, bibliotek samt lämplig förströelse och underhållning.Verksamheten skall syfta till att förbättra de sociala förhållandena för sjömän.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Organisationsnummer:802002-9909
Adress:
  • Box 15056
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6409496
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS