ÄNDAMÅL

Stockholms Läkarförenings understödsfond har till ändamål att i första hand lämna hjälp åt nödställda medlemmar, vilka tillhör eller tillhört föreningen, samt deras efterlevande att därutöver lämna bidrag till resor till kongresser, symposier o liknutanför Sverige för läkare under utbildning, med förtur för fackligt engagerade läkare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Läkarförenings Understödsfond
Organisationsnummer:802403-4459
Adress:
  • Stockholms Läkarförening
  • Box 5610
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7903300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS