ÄNDAMÅL

Stiftelsen Stockholms Livsmedelshandlareförenings understödskassa […] har till uppgift att i mån av behov bereda understöd åt nuvarande eller förutvarande medlemmar av Stockholms Livsmedelshandlareförening eller förutvarande medlemmar i Stockholms Förstäders Köpmannaförbunds understödsförening ävensom åt deras make eller maka och efterlevande minderåriga barn. Förutvarande delägare i nämnda föreningars understödskassor eller make eller maka och efterlevande minderåriga barn till dylika delägare skall dock äga företräde till understöd liksom sådana föreningsmedlemmar jämte deras make eller maka och efterlevande minderåriga barn, vilka till stiftelsen som gåva överlämnat 150 kronor på en gång eller sammanlagt 165 kronor under tre år med 55 kronor varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Livsmedelshandlareförenings Understödskassa
Organisationsnummer:802007-8682
Adress:
  • SLHF
  • Wivalliusgatan 25
  • 112 60 Stockholm
Telefonnummer:08-441 79 52
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS