ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska användas till understöd åt en vid högskolan studerande kvinna som i sina studier ådalagts begåfning och flit. Stipendiet bör kunna åtnjutas flera år i rad af samma studerande, dock högst tre år. Medellöshet bör icke i och för sig medföra någon företrädesrätt till stipendiets erhållande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Läsesalongs donationsfond
Organisationsnummer:802402-7800
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS