ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift och ändamål är; – dels att utdela understöd till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholms samt deras barn och behövande änkor – dels att utdela understöd åt behövande burskapsägande sjökaptener i Stockholm samt deras barn och behövande änkor – ävensom att främja vetenskaplig forskning samt vård, uppfostran, undervisning och utbildning av barn och ungdomar, företrädesvis inom handel och sjöfart.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
Organisationsnummer:802009-3699
Adress:
  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
  • Högalidsgatan 26-28
  • 117 30 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS