ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom förvaltning av Stiftelsens tillgångar, avkastning därav samt vad framgent i övrigt må tillfalla Stiftelsen, främja forskning och utredning avseende transporter samt områden som har samband därmed. Inom ramen för detta ändamål ska särskilt framsteg inom transportekonomi och miljö- och hållbarhetsfrågor såväl lokalt som i ett globalt perspektiv. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att årligen utdela utbildningsstipendier, ge bidrag till utbildning, forskning eller utvecklingsprojekt eller ge bidrag till litterär vetenskaplig produktion. Stipendierna och bidragen ska användas till att utveckla det starategiska hållbarhetsarbetet med belopp som minst motsvarar åttio (80) procent av avkastning på dess tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Åkeri
Organisationsnummer:802481-5683
Adress:
  • Stockholms Åkeri AB
  • Box 42012
  • 126 12 Stockholm
Telefonnummer:08-407 88 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS