ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha som ändamål att för psykoterapeuter och blivande psykoterapeuter anordna utbildning som utgår från att interpersonella relationer har en avgörande betydelse för barns och vuxnas personlighetsutveckling och psykiska hälsa. Stiftelsen skall därutöver främja vidareutveckling, fördjupning och tillämpning av psykoanalytisk objektrelationsorienterad psykoterapi i skilda former samt understödja forskning med anknytning till detta. Stiftelsen avser även att verka för en breddning avpsykoterapins tillämpning i riktning mot mera problembelastade, psykosomatiska eller socialt utanförstående hjälpsökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning – SAPU
Organisationsnummer:802400-8727
Adress:
  • Vikingagatan 14 B
  • 113 42 Stockholm
Telefonnummer:0706-72 26 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS