ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn skall tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm Student Reception Service-Fonden
Organisationsnummer:802408-2102
Adress:
  • SSCO
  • Norrtullsgatan 2
  • 11329 STOCKHOLM
Telefonnummer:0708-997715
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS