ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att bedriva kvalificerad akademisk forskning inom det ekonomiska fältet som syftar till att förena vetenskaplig stringens med empirisk relevans.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm School of Economics (SSE) Institute for Research
Organisationsnummer:802426-5400
Adress:
  • Box 6501
  • 113 83  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-736 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS