ÄNDAMÅL

Stiftelsen Stjärnsund är inspirerad av Findhorn Foundation i norra Skottland. Stiftelsens målsättning är att skapa ett nordiskt center i Findhorns anda. Stiftelsen syftar till- att genom inre kraft skapa en miljö för kärleksfull och fredlig samvaro,- att skapa förutsättningar för en personlig andlig utveckling oavsett livssynsbakgrud,- att genom kursverksamhet och på andra sätt sprida kunskap och ge inspiration kring helhetsutveckling och den nya tidsåldern,- att genom olika former avskapande verksamhet bidra till individens utveckling,- att odla naturenligt med kärlek och omtanke,- att arbeta för en natur- och resursbevarande framtid,- att bygga upp småindustriell verksamhet i en livsvänlig miljö, avpassad för ett småskaligt framtidssamhälle,- att samverka med lokalbefolkning, andra organisationer samt lokala och regionala myndigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stjärnsund
Organisationsnummer:882000-4045
Adress:
  • Bruksallén 16
  • 776 74 STJÄRNSUND
Telefonnummer:073-922 96 86
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:883 528 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS