ÄNDAMÅL

Stiftelsen Stjärnsund är inspirerad av Findhorn Foundation i norra Skottland. Stiftelsens målsättning är att skapa ett nordiskt center i Findhorns anda. Stiftelsen syftar till – att genom inre kraft skapa en miljö för kärleksfull och fredlig samvaro, – att skapa förutsättningar för en personlig andlig utveckling oavsett livssynsbakgrud, – att genom kursverksamhet och på andra sätt sprida kunskap och ge inspiration kring helhetsutveckling och den nya tidsåldern, – att genom olika former avskapande verksamhet bidra till individens utveckling, – att odla naturenligt med kärlek och omtanke, – att arbeta för en natur- och resursbevarande framtid, – att bygga upp småindustriell verksamhet i en livsvänlig miljö, avpassad för ett småskaligt framtidssamhälle, – att samverka med lokalbefolkning, andra organisationer samt lokala och regionala myndigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stjärnsund
Organisationsnummer:882000-4045
Adress:
  • Bruksallén 16
  • 776 74 STJÄRNSUND
Telefonnummer:0225-800 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 227 597 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS