ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheter och till förmånliga villkor tillhandahålla eller hyra ut lokaler för antroposofisk verksamhet. Exempel på sådan kan vara förskola, skola eller annan verksamhet med Waldorfpedagogisk inriktning. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet har – även från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bland annat forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt vetenskaplig forskning. Ekonomiskt stöd som avses i förestående stycke får lämnas endast om förverkligandet av ändamålet enligt § 2 i stiftelsens stadgar enligt styrelsens bedömande inte åsidosätts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stjärngull
Organisationsnummer:802426-7380
Adress:
  • Bågvägen 32
  • 132 37 SALTSJÖ-BOO
Telefonnummer:070-9998996, 0708-641323
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS