ÄNDAMÅL

Som villkor att komma i åtnjutande av denna brudgåva fodras, såväl bruden som brudgummen ska vara döpta och konfirmander samt kända för en skötsam, hederlig och aktningsvärd vandel. I första hand: – Bruden och brudgummen eller någon av dem ska ha deltagit i konfirmationsundervisning i förutvarande Ödskölts församling. – Bruden eller brudgummen är folkbokförd i förutvarande Ödskölts församling. Något av ovanstående villkor måste gälla eller båda. I andra hand: — Bruden och brudgummen eller någon av dem ska ha deltagit i konfirmationsundervisning i Bäcke-Ödskölts församling. – Bruden eller brudgummen är folkbokförd i Bäcke-Ödskölts församling. Något av ovanstående villkor måste gälla eller båda. Samt att tidpunkten för vigseln, som ändrades 1976 års beslut, ändras till att bidrag i första hand lämnas för vigslar under pingsthelgen och i andra hand för vigslar övrig tid på året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stina Johansdotter Sandbergs från Ulevikens pingstbrudsfond
Organisationsnummer:862000-8485
Adress:
  • Bäcke-Ödskölts församling
  • Kallkällevägen 5 A
  • 660 10 Dals Långed
Telefonnummer:0531-41035
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS