ÄNDAMÅL

[—] bilda Stina Bergners Fond, varav avkastningen, sedan en viss procent därav årligen lagts till kapitalet, må i första hand användas för stödjande av slöjden dels som bidrag till anordnande av kurser för slöjdundervisning på länets landsbygd, dels som stipendier till elever med verklig håg och fallenhet för handaslöjd och med företräde för mindre bemedlade samt vid lika bedömning i dessa avseenden med företräde för elev från Bergs socken [—]. Kammarkollegiets beslut 2005-08-23 om permutation av föreskrifterna för stiftelsen. Förskriften om att endast avkastningen får användas för ändamålet upphävs. Beslutet innebär att stiftelsen har möjlighet att ta i anspråk såväl kapital som avkastning för sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stina Bergners fond
Organisationsnummer:802481-3324
Adress:
  • Stiftelsen Jamtli
  • Box 709
  • 831 28 Östersund
Telefonnummer:063-15 01 00
E-post:anna.stahl@jamtli.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:246 837 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS