ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utdela ett eller flera årliga pris, The Polar Music Prize (Priset), till inom musiken verksamma personer eller grupper eller institutioner.Priset (Priserna) skall – utan nationell begränsning – ges för betydande insatser inom musiken och/eller musiklivet eller för insatser, som bedöms kunna bli av stor betydelse för musiken eller musiklivet och skall kunna avse alla områden inom eller med nära anknytning till musiken.Priset skall om möjligt utdelas under ceremoniella former med inriktning på att nå stor publicitet i Sverige och internationellt. Prisceremonin utgör en integrerad del av själva utdelandet av priset. Till den del kostnaderna för prisceremonin och andra evenemang som Stiftelsen själv eller i samverkan med andra bedriver, inte kan täckas av intäkter i anslutning härtill, får Stiftelsens medel tas i anspråk.Stiftelsen skall vidare äga rätt att, under förutsättning att möjligheterna att fullfölja huvudändamålet därigenom icke äventyras, belöna eller stödja verksamhet, som bedöms vara av betydelse för musiken eller musiklivet. Stiftelsen skall också äga rätt att i anslutning till och som en del i den årliga prisceremonin, själv eller i samverkan med andra, arrangera, initiera eller stödja musikevenemang, exempelvis inom ramen för en musikvecka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stikkan Andersons Musikprisfond för The Polar Music Prize
Organisationsnummer:802426-0955
Adress:
  • Box 55777
  • 114 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6295300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS