ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att inom Svenska Läkaresällskapet anordna föreläsningar i sjukvårdsadministrativa ämnen. Av fondens årliga avkastning skall högst en femtedel läggas till fondens kapital. Sedan skäligt förvaltningsbidrag tillgodoförts Sällskapet användes räntemedlen minst vart anat år för anordnande av en föreläsning i Svenska Läkaresällskapet i sjukvårdsadministrativt ämne. Outnyttjad ränteavkastning lägges till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig Lindgrens Föreläsningsfond
Organisationsnummer:802403-5969
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS