ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall utbetalas varje år till Fröskogs kyrkliga syförening med 30 % för deras verksamhet, Fengersfors idrottsklubb med 35 % för deras löpande verksamhet avseende både ungdoms- och seniorverksamhet samt med 30 % till skolan i Fengersfors – 15 % skall gå till skolutflykter för samtliga skolbarn på skolan och 15 % till stipendier till icke rökande skolungdom i avgångsklasserna på skolan. Övriga 5 % skall gå till styrelsearvode.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig Larsson Traneruds fond
Organisationsnummer:862000-7909
Adress:
  • Åmåls Församling, kyrkokamren
  • Box 8
  • 662 21 Åmål
Telefonnummer:0532-607890
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 693 868 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS