ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att främja intresset för och uppmuntra elever i gymnasieskolan i Falun vad avser ämnet matematik genom att vid vårterminens slut utdela stipendium (alt. stipendier) till framstående studerande i avgångsklassen i skolans tre- och fyraåriga linjer, företrädesvis inom den teknisk-naturvetenskapliga sektorn. Hänsyn bör härvid endast i mycket ömmande fall tagas till föräldrarnas ekonomi. Ett eller flera stipendier får utdelas årligen. Vid jämförelse mellan förtjänta elever, som bedöms ha lika färdigheter i och intresse för matematiska problem, skall elevernas färdigheter i teckning (inkl. målning) kunna utgöra ett tilläggsinstrument vid urvalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig Irwalls stipendiefond
Organisationsnummer:802479-6750
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:276 092 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS