ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier lämna understöd för undervisning och utbildning till ungdomar verksamma inom travsporten med sikte på att utbilda sig till travtränare. Stiftelsen ska förvalta förmögenheten och i första hand använda avkastningen på detsamma till angivet ändamål. Även kapitalet får i andra hand användas till angivet ändamål. Stipendier ska ges till person med visad begåvning för travtränaryrket. För att komma ifråga som stipendiat ska vederbörande ha ansökt om stipendium, vara aktivt verksam inom travsporten under professionellt verksam tränares ledning samt inte vara yngre än 18 år och inte ha fyllt 30 år under det år ansökan om stipendium ingivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig H Johanssons Stipendiefond
Organisationsnummer:802479-0134
Adress:
  • Alby Gård
  • 19492 Upplands Väsby
Telefonnummer:851020358
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS