ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall efter Direktionens prövning, användas till stipendium åt en adlig yngling, som vid Kungl. Krigsskolan, Sjökrigsskolan eller motsvarande läroverk söker utbildning till officer. Den som kan uppvisa släktskap med min aflidne maneller mig, har företräde till stipendiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stierngranat-Drufweska Fonden
Organisationsnummer:802408-2946
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS