ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela penningbidrag till organisationer, institutioner eller enskilda, vilka ägnar sig åt sådan verksamhet av kulturell eller teknisk art, som särskilt varit föremål för framlidne direktören Sten Westerbergs intresse och som främjar vetenskaplig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sten Westerbergs Minnesfond
Organisationsnummer:802004-7521
Adress:
  • Intertrust Sweden AB
  • Box 7831
  • 103 98 Stockholm
Telefonnummer:08-4027272
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS